METALLPLAST RECYKLING

ZALOŽENO 1992

Společenská odpovědnost

NA ŠROT!

Mezi priority společnosti patří již mnoho let podpora environmentálních a sociálních společenských aktivit a organizací.

ENVIRONMENT

Všechny firemní technologické operace jsou prvním krokem pro úspěšné zahájení procesu recyklace již použitých kovů. Činnost společnosti je tak úzce spojena s recyklačním cyklem a omezováním využití primárních suroviny při výrobě kovových produktů. Jsme držiteli ISO

SOCIÁLNÍ OBLAST

Všichni zaměstnanci naší společnosti vnímají firemní společenskou odpovědnost vůči nemocným dětem, potřebám handicapovaných či směrem k rozvoji kultury či sportu na Ústecku již jako přirozenou a nedílnou součást firemní filozofie.


Pravidelně již 10 let významně přispíváme dětem z celé české republiky na jejich rekondiční pobyty po psychicky i fyzicky vyčerpávající léčbě ( www.nakoledetem.cz )

Jsme mnohaletým podporovatelem Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
( www.spmpcr.cz )


Spolupracujeme s registrem dárců kostní dřeně ( www.darujzivot.cz )


Stáli jsme u vzniku a trvale podporujeme unikátní projekt Hudební setkání ( www.hudebni-setkani.cz ).


Spolupracujeme s UNICEF ( www.unicef.cz )

 

Přispíváme na projekt Život dětem ( zobrazit certifikát )


Podporujeme mnoho dalších charitativních projektů.


Jsme aktivní společensky odpovědná firma!